Tydzie Filmu Niemieckiego
Program

TYDZIE FILMU NIEMIECKIEGO 2008
pn. Nieba nad Berlinem:
(organizowany wesp z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec we Wrocawiu)

Niebo nad Berlinem

Niebo nad Berlinem to poetycki film o Berlinie i anioach. Jest to hod oddany miastu i zarazem wielka pochwaa ludzkiego ycia obfitujcego w uczucia. Akcja filmu rozgrywa si w powojennym podzielonym Berlinie. Dwa anioy wdruj jego ulicami. Tylko dzieci mog je widzie. A one przygldaj si codziennemu yciu mieszkacw miasta i im pomagaj. Jeden z nich gotw jest zrezygnowa z niemiertelnoci dla mioci. Nie on pierwszy z aniow decyduje si na taki krok. Gwnym abohaterem filmu jest Berlin ...

Reyseria: Wim Wenders, scenariusz: Peter Handke, Wim Wenders, Richard Reitinger, muzyka: Jrgen Knieper, obsada: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Peter Falk,127 minut

Anonyma. Eine Frau in Berlin - pokaz przedpremierowy

Najnowszy film znanego niemieckiego reysera zrealizowany w znacznej mierze na Dolnym lsku; Berlin z roku 1945 zagray tu obok Kolonii m.in.Wrocaw i Legnica. Akcja filmu toczy w 1945 roku w Niemczech i jest ekranizacj wstrzsajcych dziennikw wydanych pod tym samym tytuem. Gwn bohaterk fimu jest anonimowa Niemka, dziennikarka, ktra wdaje si w romans z radzieckim oficerem, chcc w ten sposb unikn kolejnych gwatw ze strony jego podwadnych. Sytuacja zaczyna si jednak komplikowa kiedy pomidzy dwojgiem obcych sobie ludzi zaczyna rodzi si prawdziwe uczucie.

Reyseria: Max Frberbck, scenariusz: Max Frberbck na podstawie anonimowych pamitnikw z okresu II wojny wiatowej, muzyka: Zbigniew Preisner, zdjcia: Benedict Neuenfels, Obsada: Nina Hoss, Yevgeni Sidikhin, Irm Hermann, Rdiger Vogler, czas trwania: 131 minut

Berlin. Die Sinfonie der Grostadt

Ta zrekonstruowana wersja filmu Waltera Ruttmanna z roku 1927 z oryginaln muzyk Edmunda Meisela, zrealizowana przez ZDF, ARTE i Budesarchiv-Filmarchiv, zaprezentowana zostaa po raz pierwszy w listopadzie 2007, 80 lat po premierze filmu. Awangardowy dokument Ruttmanna jest portretem i studium Berlina lat 20-tych XX wieku. Peen dynamiki film oddaje niespokojny rytm powszedniego dnia wielkiej metropolii od wczesnego ranka do pnej nocy. W duych fragmentach nagrywany by ukryt kamer, by odda autentyzm ukazywanych scen z ycia mieszkacw Berlina. Dzieje si to w piciu odsonach zgodnie z rytmem piciu aktw symfonii Meisela. Muzyka w filmie to szkic wielowarstwowego dwikowego obrazu miasta. Wiodca rola muzyki, ktra powstawaa w cisej wsppracy reysera i kompozytora, bya nowoci. Do historii kina film przeszed take dziki zastosowaniu szeregu innowacji technicznych.

Reyseria: Walter Ruttmann, scenariusz: Karl Freund, Walter Ruttmann, muzyka: Edmund Meisel, zdjcia: Rober Baberske, Laszl Schffer, Reimar Kuntze, monta: Waler Ruttmann; 5 aktw -63 minuty

Berlin - Sinfonie einer Grostadt

W symfonii o Berlinie z roku 2002 czarno-biae obrazy i muzyka graj rwnorzdne role. Film Schadta nie jest remakiem klasyka Ruttmanna z 1927 roku o prawie takim samym tytule. Jest to nowa interpretacja z punktu widzenia teraniejszoci po upywie okresu 75 lat, w ktrym miasto wiele przeyo. Podobiestwa midzy filmami s oczywiste: tytu, czarno-biae zdjcia, specjalnie skomponowana mnuzyka filmowa. W przeciwiestwie do obrazu Berlina z 1927 roku Schadt intergruje elementy historyczne. Rwnolegle do zdj powstawaa oryginalna muzyka Iris ter Schiphorst i Helmuta Oehringa. Muzyczne szkice byy podstaw i inspiracj do krcenia obrazw, a zdjcia pomagay kompozytorom wypeni partytury nowymi impresjami. Tak jak film Ruttmanna, tak i ten dokument ukazuje bieg i rytm dnia metropolii. Miasto budzi si wczesnym rankiem, zwalnia tempo w poudnie i bawi wieczorem. Jaki jest Berlin anno 2002?

Reyseria,scenariusz i zdjcia:Thomas Schadt, Muzyka:Iris ter Schiphorst, Helmut Oehring; 77 minut

Olympia - wito narodw (cz.1), wito pikna (cz.2)

Olympia to film opowiadajcy o olimpiadzie sportowej, ktra odbya si w 1936 roku w nazistowskim Berlinie. Leni Riefenstahl zrelacjonowaa najwaniejsze wydarzenia olimpiady: uroczyste otwarcie, zmagania najwybitniejszych sportowcw z caego wiata o medale oraz ceremoni koczc igrzyska. Dzieo Riefenstahl budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony uchodzi za artystyczny film dokumentalny, z drugiej za strony za film czysto propagandowy, hodujcy ideologii Trzecej Rzeszy. Ta kronika berliskiej Olimpiady gona staa si te m.in. dziki nowatorskim osigniciom technicznym i estetycznym, zwaszcza w sposobie filmowania ludzkiego ciaa wykorzystanym w filmie.

Reyseria: Leni Riefenstahl, scenariusz: Leni Riefenstahl, muzyka: Herbert Windt, Walter Gronostay, zdjcia: Walter Frentz, Guzzi Lantschner, Kurt Neubert, Willy Zielke, Hans Scheib, Hans Ertl, Wilfried Basse, Josef Dietze, Edmund Epkens, czas trwania: cz 1: "wito narodw"(11 minut), cz 2 : "wito pikna" (90 minut)

ycie na podsuchu

Berlin Wschodni, listopad 1984 roku. Pi lat przed upadkiem Muru Berliskiego aparat pastwowy NRD zapewnia sobie trwanie wadzy poprzez bezwzgldny system kontroli i nadzoru. Gdy cakowicie oddany partii kapitan Stasi Gerd Wissler otrzymuje zadanie szpiegowania znanego dramatopisarza Georga Dreymana oraz jego partnerki yciowej, sawnej aktorki teatralnej Christy-Marii Sieland, wydaje mu si, e tym samym zapewni sobie szybk karier. Tymczasem zdarzenia przyjmuj taki bieg, ktrego kapitan Wissler nie przewidzia: wejcie w intymny wiat obserwowanych prowadzi do przemiany szpiega. Wniknicie w ycie innych - w mio, literatur, myli i sowa wolnych ludzi uzmysawia Wisslerowi mierno jego ywota i pozwala pozna nowy, nieznany dotychczas wiat. Jednake systemu nie da si zatrzyma - rozpoczyna si niebezpieczna gra...

Reyseria: Florian Henckel von Donnersmarck; obsada: Martina Gedeck, Ulrich Mhe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Volkmar Kleinert; 137 min.

Fala

Film powsta na podstawie powieci Todda Strassera o tym samym tytule, ktra opowiada o autentycznym eksperymencie z 1967 roku. W filmie celem eksperymentu prowadzonego przed nauczyciela w jednej z berliskich szk rednich jest pokazanie uczniom, na czym polegaj rzdy totalitarne. W cigu kilku dni zaprowadzona dyscyplina i poczucie wizi spoecznej wychodz poza ramy eksperymentu i przeradzaj si w prawdziwy ruch - fal, ktrazatacza coraz dalsze krgi. Po pojawieniu si pierwszych wybuchw przemocy nauczyciel postanawia przerwa eksperyment.Jednak fala rozchodzi si dalej ...

Reyseria: Dennis Gansel, scenariusz: Dennis Gansel, Todd Strasser, muzyka: Heiko Maile, zdjcia: Torsten Breuer, obsada: Jrgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer UlrichChristiane Paul, czas trwania: 110 minut

Aime i Jaguar

Aime i Jaguar to obraz wojennego Berlina z przeomu lat 1943/44. Film opowiada o miosnym zwizku dwch kobiet, Niemki, ony onierza i matki czterech synw, oraz ukrywajcej sw narodowo ydwki wsppracujcej z ruchem oporu, a zarazem asystentki redaktora nazistowskiej gazety. Na ekranie Berlin jest miastem kobiet, ofiar wojny. Pomimo wojennych nalotw, aresztowa, panuje specyficzna atmosfera miejsca.

Reyseria: Max Frberbck, scenariusz: Max Frberbck, muzyka: Jan A.P.Kaczmarek, zdjcia: Tony Imi, obsada: Maria Schrader, Juliane Khler, Johanna Wokalek, Heike Makatsch, Elisabeth Degen, Dani Levy, 125 miut

 
first.php


KINO STUDYJNE ŚWIATOWID" KATOWICE,
ul. 3 Maja 7 tel: 32 258 74 32

e-mail: kasa@swiatowid.katowice.pl
Instytucja Filmowa Silesia Film jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego