Ropojady(Ropaci)


reyseria: Jan Sverak
scenariusz: Jan Sverak
obsada: Lubomr Bene, Ivo Kaspar, Emil Nedbal, Ji Nmec
gatunek: krtkometraowy, dokumentalny
kraj: Czechosowacja
rok produkcji: 1988
czas trwania: 20 min
Opis

Fantazja o tematyce ekologicznej, zrealizowana w konwencji zmistyfikowanego filmu owiatowego. Tytuowi bohaterowie - Ropojady to stworki ywice si rop naftow i jej pochodnymi, najlepiej rozmnaajce si tam, gdzie zanieczyszczenie rodowiska osiga rozmiary klski ekologicznej...

Grupa naukowcw postanawia rozpocz prace badawcze w okolicy kopalni odkrywkowych w poszukiwaniu tajemniczych stworw, ktre ywi si toksycznymi odpadami. Ten nieopisany jeszcze gatunek to budzcy ywe dyskusje w prasie specjalistycznej Petroleus Mostensis czyli Ropojad botolubny. Wrd badaczy znajduje si midzy innymi Dr Soukup - zoolog, ktry jako jeden z niewielu ludzi widzia Ropojada na wasne oczy. Naukowcom towarzyszy ekipa filmowa, ktra dokumentuje przebieg bada. W kocu udaje si znale martwego Ropojada. Badacze przystpuj do sekcji zwok. W odku zwierzcia znaleziono olej silnikowy i kawaki biaego polietylenu. Wnikliwe i dugie badania wykazuj, e adna z tych substancji nie spowodowaa szkd w organizmie zwierzcia. Jako jednoznaczn przyczyn mierci doktor Soukup podaje zatrucie tlenem z powietrza. Prognoza na przyszo wydaje si oczywista: Ropojadom z pewnoci nie grozi wyginicie. Warunki ich ycia mog si tylko polepszy...

Ropojady to bardzo ciekawy zapis modzieczych zabaw z form byskotliwego studenta dokumentalistyki, ktry ju w swoich krtkometraowych obrazach przejawia tendencj do przekraczania granic gatunku i poszukiwania wasnego jzyka filmowego. Film zdoby midzy innymi Nagrod Specjaln "Zotego Smoka" na MFFK w Krakowie w 1988 r. oraz Studenckiego Oscara. By to pocztek midzynarodowej kariery Jana Svrka i definitywne potwierdzenie jego reyserskich zdolnoci.

first.php


KINO STUDYJNE ŚWIATOWID" KATOWICE,
ul. 3 Maja 7 tel: 32 258 74 32

e-mail: kasa@swiatowid.katowice.pl
Instytucja Filmowa Silesia Film jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego