25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Program

25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - czy moemy zapomnie?

 

Prawa czowieka: Tybet
8.12. godz. 20.15
filmy: Krzyk nienego lwa , Oddanie i opr.

Wstp: 5,00 z.

"Dzieci Solidarnoci" - wieczr filmowo dyskusyjny
09.12 godz. 20.15
premiera filmu "Piosenka i ycie", po projekcji spotkanie z twrc filmu, francusko-polskim reyserem Rafaelem Lewandowskim oraz jego bohaterami: Katarzyn Kopczak - Zagrn, crk zamordowanego grnika i Stanisawem Patkiem -organizatorem strajku na Kopalni 'Wujek'.

Wstp wolny.

"Godzina milicyjna" (22.00 - 6.00) w kinie
Noc z 12/13 grudnia: maraton filmw fabularnych o tematyce stanu wojennego: Ostatni prom, Wigilia'81, Emilka pacze, Stan wewntrzny, Nadzr, Chce mi si wy, Stan strachu. Na wstpie - wprowadzenie Michaa Lutego - dziaacza "Solidarnoci" jawnej i podziemnej.

Wstp: 1,00 z./ film

Filmy dokumentalne o tematyce stanu wojennego
14.12 godz.18.15 filmy: Rozmowa 1982, re. K. Lang, Pomoc humanitarna 1982/83 re. T. Paka, Listy niewysane re. J. Matuszyski, W. Sarnowicz, Grnicy z Piasta re. A. Sojka.

Wstp: 3,00 z.

Filmy dokumentalne - kopalnia "Wujek"
16.12 godz. 18.15 filmy: Grnicy z kopalni Wujek re. W. Patlewicz, Kopalnia Wujek oraz Kopalnia Wujek - proces re. P. Biernat.

Wstp: 3,00 z.

Prawa czowieka: Ruanda
17.12 godz. 18.15 film: "Shooting Dogs" re. Michael Caton - Jones (seans przedpremierowy). Po projekcji - spotkanie z udziaem ksiy nt. wiary, powicenia, okruciestwa, zwtpienia...

Wstp: 13,00 z.

 
first.php


KINO STUDYJNE ŚWIATOWID" KATOWICE,
ul. 3 Maja 7 tel: 32 258 74 32

e-mail: kasa@swiatowid.katowice.pl
Instytucja Filmowa Silesia Film jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego